Arkiv

SOMMER BØRNESALMESANG i Gundslev kirke,
lørdag den 24. maj kl. 10.30 - ca. 12.00

Tag gerne hele familien med til en festlig stund i kirken.
Vi synger til gamle og nye skønne salmer og sange. Vi danser, leger og bevæger os med gestik, fagter etc.

Alle kan være med. Tag gerne søskende, bedsteforældre, tanter, onkler osv. med.
Husk! Enhver synger med sit næb!
Efter kirken går vi over i menighedshuset til kaffe, te, saft og Lones dejlige kage!


Natkirke
starter op i Gundslev kirke, første gang, fredag den 7. februar 2014. kl. 20-23.

Natkirken er åben for alle!

Stilhed er en mangelvare idag, og det vil natkirken gøre noget ved.
Kom og nyd kirkens stemningsfyldte rum.
Man kan komme og gå og der vil i det tilstødende menighedshus være kaffe, te og kage, hvor man har mulighed for at tale sammen.


Datoer: 7.2 - 7.3 - 17.4 (skrærtorsdag)
Nærmere oplysninger - se under aktuelt.


Om natkirken:
Natkirken er et nyt tilbud, som er Åben for alle. - et frirum fra hverdagens larm og mulighed for fordybelse i tankerne fra hverdagen eller blot lyst til at bruge kirken på en anderledes måde? En natkirkeaften betragtes som én lang gudstjeneste, hvor den enkelte kan vælge, hvad der er behov for?

Natkirken er et stemningsrum for stilhed. Man kan også sige, at Natkirken er det rum, der opstår, når der bliver skruet helt ned for den støj, vi er omgivet af, når mobiltelefonerne ringer, tv kører eller når trafikkens ”tunge brus” kører forbi på vejene.

Man kan gå ind og ud af kirken i løbet af aftenen. I kirken vil der både være stilhed og mulighed for at lytte til sagte musik og evt. sang på forskellige tidspunkter. Kirkerummet indbyder til
-at sætte sig godt til rette
-ligge /slænge sig i sækkestolene i kirkens kor,
-tænde lys for dem eller det vi tænker på, dem vi savner og evt. har mistet etc.
med lys i vores lysglobus og på kirkens gulv,
-tage et kort fra kortkassen med forskellige inspirations ord,
”samtale med Gud” ved at be´ en stille bøn, ”smage på en bønne”, nyde det stemningsfulde kirkerum med kirkens gamle kalkmalerier osv. osv.

Vi byder på forskellige indslag i løbet af aftenen på de forskellige dage.
På åbningsdagen den 7. februar med "Kyndelmisse" som tema, vil bl.a. Nr. Alslev Kirkes Pigekor under ledelse af vores organist Jane Borello Carlsen, komme og synge og bære levende lys, vores kirkesanger Marianne Doroszenko til synge solo
Kl. 21.30 vil der være reflektion, ”Natkirkeord” og nadverandagt ved sognepræst Nina Morthorst.
Kl. 22.30 vil de ”anonyme bønner”, der er skrevet ned i løbet af aftenen, indgå i den afsluttende bøn og velsignelse inden vi bevæger os ud i natten og natkirken lukker og slukker.
I fælleshuset ved siden af kirken vil der være café med mulighed for at tale sammen. Hele aftenen igennem vil der være kaffe/te på kanderne og kage (Pandekager den første gang!). Ligeledes vil der ligge diverse blade, bibler og bøger. Velkommen !
Kirkens personale og Menighedsrådet

Natkirke i Gundslev næste gang: skærtorsdag den 17. april kl. 20-23.. Åbnes af HORBELEVKORET ogmedvirker til natkirkeandagten kl. 21.15.

 

Natkirken er åben for alle! Stilhed er en mangelvare i dag, og det vil natkirken gøre noget ved.

Kirkerummet indbyder bl.a. til:
-at sætte sig godt til rette

-ligge/slænge sig i sækkestolene i kirkens kor

-at man vil kunne tænde lys i kirkens nye lysglobe og gulvkors og tænke på dem eller det, der ligger for i tanken.

-opleve fulness, som betyder”fylde og mættelse” ved ”Christfulness” ”samtale med Gud” ved at be´en stille bøn, ”smage på en bønne”, skrive en anonym bøn, nyde det stemningsfulde rum, hvor der er tid til eftertanke.

-Udover ”Natkirkeordet” vil der være solosang og meditative toner i natten til et dybt åndedrag og ”åndeligt boost” inden turen går videre ud i Marts-natten.

-Man kan komme og gå som man har lyst til

-Der vil i fælleshuset ved siden af kirken være CAFÉ med kaffe, te og kage, hvor man har mulighed for at tale sammen.

VELKOMMEN!

 

 

 

Børnesalmesangsgudstjeneste

 i Gundslev, lørdag 29.marts kl. 10.30-ca.12.00
Som optakt til påskebegivenheden, som ændede hele verden holder vi en festlig familiegudstjeneste. Kirkens efterspurgte "MULLE" er i påskehumør og glæder sig til at sige goddag til alle børn, der banker ham op af jorden...

Vi synger, leger, danser, rasler, laver gestik og fagter til nye og gamle salmer og sange.

Tag gerne hele familien med, forældre, søskende, bedsteforældre, onkler, tanter osv. til en hyggelig stund i kirkens skønne rum, hvor der er højt til loftet og hvor enhver "fugl synger med hvert sit næb"!

Bagefter samles vi til kaffe, te, saft og en "rugbrødsmad" og hyggeligt samvær!
 ALLE er velkommen!
 
Næste dato til kalenderen: 24.5

Spagetti gudstjeneste

I TORKILSTRUP KIRKE, SØNDAG DEN 16. MARTS 2014 KL. 16.00

MED EFTERFØLGENDE SPISNING I PRÆSTEGÅRDEN til 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn - drikkevarer kan købes ved siden af til rimelige priser.. 🙃

TILMELDING SENEST 13. MARTS TIL SOGNEPRÆSTEN
TLF. 54433210 - MOBIL 61204414 ELLER MAIL:
NM@KM.DK

Datoer: Fredag den 7. februar, Fredag den 7.marts og Skærtorsdag den 17.april. fra kl. 20.00 til 23.00.

 

Natkirken er et nyt tilbud, som er Åben for alle. - et frirum fra hverdagens larm og mulighed for fordybelse i tankerne fra hverdagen eller blot lyst til at bruge kirken på en anderledes måde? En natkirkeaften betragtes som én lang gudstjeneste, hvor den enkelte kan vælge, hvad der er behov for?

Natkirken er et stemningsrum for stilhed. Man kan også sige, at Natkirken er det rum, der opstår, når der bliver skruet helt ned for den støj, vi er omgivet af, når mobiltelefonerne ringer, tv kører eller når trafikkens ”tunge brus” kører forbi på vejene.

Man kan gå ind og ud af kirken i løbet af aftenen. I kirken vil der både være stilhed og mulighed for at lytte til sagte musik og evt. sang på forskellige tidspunkter. Kirkerummet indbyder til
-at sætte sig godt til rette
-ligge /slænge sig i sækkestolene i kirkens kor,
-tænde lys for dem eller det vi tænker på, dem vi savner og evt. har mistet etc.
med lys i vores lysglobus og på kirkens gulv,
-tage et kort fra kortkassen med forskellige inspirations ord,
”samtale med Gud” ved at be´ en stille bøn, ”smage på en bønne”, nyde det stemningsfulde kirkerum med kirkens gamle kalkmalerier osv. osv.

Vi byder på forskellige indslag i løbet af aftenen på de forskellige dage.
På åbningsdagen den 7. februar med "Kyndelmisse" som tema, vil bl.a. Nr. Alslev Kirkes Pigekor under ledelse af vores organist Jane Borello Carlsen, komme og synge og bære levende lys, vores kirkesanger Marianne Doroszenko til synge solo
Kl. 21.30 vil der være reflektion, ”Natkirkeord” og nadverandagt ved sognepræst Nina Morthorst.
Kl. 22.30 vil de ”anonyme bønner”, der er skrevet ned i løbet af aftenen, indgå i den afsluttende bøn og velsignelse inden vi bevæger os ud i natten og natkirken lukker og slukker.
I fælleshuset ved siden af kirken vil der være café med mulighed for at tale sammen. Hele aftenen igennem vil der være kaffe/te på kanderne og kage (Pandekager den første gang!). Ligeledes vil der ligge diverse blade, bibler og bøger. Velkommen !
Kirkens personale og Menighedsrådet

Søndag den 2. februar kl. 16.00
fejrer vi
kyndelmisse-lys-gudstjeneste i Lillebrænde kirke.

Vi fejres lysets komme på forskellig måder.
Konfirmandern medvirker. Vi skal høre om profetien fra det gamle testamentes skabelse om lyset der kommer til verden til det nye testamentes fortælling om Lyset som var kommet til verden julenat i Bethlehem, Jesu fødsel.

Det er nu 40 dage siden, at Jomfru Maria fødte Jesus.
Det var også en renselsesperiode på 40 dages for Jomfru Maria inden hun kunne bære Jesusbarnet ind i templet og vise ham frem.

I gammel tid indviede man også de lys, som skulle bruges i kirkerne i året frem.

I den folkelige tradition spiste man pandekager ved kyndelmisse for at fejre, at vi er halvt igennem vinteren. Det vil vi også gøre.

Konfirmanderne og deres forældre har bagt pandekager, som vi skal spise efter gudstjenesten og mon ikke der er nok til alle! 😉
Vel mødt til alle!

Tid til julehygge :)

”Den Levende Julekalender” 2013 i Gundslev kirke for 7.gang for hele familien.

-et fælles kirkeligt familie-arrangement på tværs af sognene i Torkilstrup-Lillebrænde og Gundslev for vi skal i den mørke tid se: ”Lyset, som skinner i mørket” - med l evende lys, levende musik, levende mennesker og det levende ord –Det foregår fra Mandag til Torsdag fra den 2.12. til den 20.12. kl. 16.24. Varighed i ca. ½ time – dog den sidste gang den 19.12 kl. 19.00 p.g.a. afslutning med glögg og æbleskiver og koncert med KEFAS Gospel fra København ...se nærmere i Nordfalsters Avis.

SÅ KOM OG STØT OP – tag gerne hele familien og vær med til at se og høre fra den funklende lysende ”Himmelborg” i våbenhuset hvor menneskene/figurerne i juleevangeliet ”sendes” til en lille stald i kirkerummet, hvor vi i løbet af julemåneden kan se hele juleevangeliet blive til og krydret med musik i alle genre. Mange dygtige sangere og musikere har tilbudt at være med igen i år til de musikalske indslag ved siden af de dejlige julesalmer, som passer ind til julekalenderdagens tema. Vores dygtige organister og kirkesanger medvirker og kæder det hele sammen. Dem kan vi møde:

Mandag 2.12 Sanne Damore spiller på obo
Tirsdag 3.12 Johan Riemann på klaver
onsdag 4.12 Sanne Damore spiller på obo
Torsdag 5.12 Pigekoret fra Nr. Alslev kirke
Mandag 9.12 Stefan Friis Hansen på saxofon
Tirsdag 10.12 Gundslevholm idrætsefterskole musikband og kor
Onsdag 11.12 NORDFALSTERKORET
Torsdag 12.12 Pigekoret fra Nr. Alslev kirke
Mandag 16.12 Ole Sommer Madsen på trompet
Tirsdag 17.12 Spirekoret fra Nr. Alslev kirke
Onsdag 18.12 Marianne Doroszenko synger solo: Händel Messias
”He shall feed his flock” og Annalina Ege Møller på saxofon
Torsdag 19.12 Gigantisk afslutning: Tage Christensen på klarinet
oG Gospelkoret ”KEFAS”

ALLE ER VELKOMMEN!

Der er ikke indlagt nogen video

MULLE inviterer til familiegudstjeneste

 


1. Søndag i Advent, 1. december 2013 kl. 14
i Torkilstrup Kirke.

Baby- og salmesangsholdene, minikonfirmander, konfirmander, forældre, søskende, tanter, onkler - ja, Alle er velkommen!

Efter gudstjenesten går vi over i konfirmandstuen i præstegården og spiser æbleskiver og Julekage.
Saft og gløgg.

Vi glæder os til at se jer!

Alle helgen!

 


Søndag den 3. november
i Gundslev kirke kl. 15.00
og Torkilstrup kirke kl. 17.00,
hvor konfirmanderne medvirker.
Den søndag i kirkeåret hvor vi i særlig grad sender tankerne til vore døde. Det er søndagen til eftertanke og erindring. Navnene på årets døde læses op, og i Torkilstrup kirke tænder konfrirmanderne lys.
Alle er velkommen!

 


 

Lørdag 5.10 holder vi en festlig

Baby- og S
måbørnssalmesangsgudstjeneste i Gundslev kirke kl. 10.00 for hele familien.

med efterfølgende samvær og en ”rugbrødsmad” hvor ”gamle børn”, familier, onkler, tanter og alle andre også er velkommen !

Tilmelding til sognepræsten, 54433210 / 61204414
nm@km.dk

 


 

Høstgudstjenesterne i kirkerne anno 2013 er i gang.
Denne dejlige æblekurv stammer fra Gundslev kirke
fra sidste søndag 22.9.

På søndag 29.9 fejres i Torkilstrup kirke kl. 9.30 og Lillebrænde kl. 11.00,
hvor vi samtidig også fejrer
"FYLD DANMARKS KIRKER" - se nederst - et tiltag fra Lolland, som startede i 2010, om at få dem, der normalt ikke går i kirke, til at bevæge sig ind i kirken og se, hvad en gudstjeneste er for noget. Måske at blive bevæget på en ny måde og bruge alle sanser ?

VELKOMMEN!


 

 

Høstgudstjeneste

“Fyld Danmarks Kirker 2013”

Vi fylder kirken i Lillebrænde til høstgudstjeneste
søndag d. 29. sept.kl. 11.00.
Annalina Ege-Møller medvirker på Saxofon.

Der er kaffe og småkage eftergudstjenesten.

Landmændene har indtil nu haft travlt på markerne og vi har plukket frugt og bær i vores haver. Disse gaver skal vi sige tak for og fejre høstgudstjenester, hvor vores gravere pynter flot op i vore 3 kirker:

Søndag 22. sept. kl. 11.15 i Gundslev kirke.
Søndag den 29.sept. i Torkilstrup kirke kl. 9.30, m.
altergang og Lillebrænde kirke kl. 11.00,

hvor Annalina Ege-Møller medvirker på Saxofon i Torkilstrup og Lillebrænde kirker.
Til alle vore høstgudstjenester vil vores kirkesanger Marianne Doroszenko synge solo.

De nystartede konfirmander med deres familier og alle er meget velkommen!


 

Fra en velbesøgt Høstgudstjeneste i Gundslev kirke, søndag den 22.9, hvor menighedsrådet havde pyntet kirken flot op.

"Gud og grill"

Nyt!! "Gud og Grill"😉
For hele familien...
Tirsdag den 10. september kl. 17.00 i Torkilstrup kirke.
Efterfølgende fællesspisning i præstegårdshaven, hvorgrillen bliver tændt af grillmester Bjarne.
I tilfælde af dårligt vejr går vi indenfor i præsteboligen.
Tilmelding nødvendig til sognepræsten senest søndag de 6. sept. Pris voksne 25,- børn 4-12 år 15,-, mindre børn gratis.


 

Årets sommerudflugt for Torkilstrup-Lillebrænde og Gundslev sogne går i år til Flensborg, hvor der er guidet rundvisning i den gamle bydel og besøg i den danske kirke, Helligåndskirken. Undervejs besøges Gottorp slot, hvor rundvisning er for egen regning (40.- kr.).

Der kan til frokost købes madpakke (30.- kr.). Ved tilmelding skal tilkendegives om madpakke ønskes.

Aftensmaden indtages på Seggelund restaurant i Christiansfeld (ca. 90.-kr.).

Tilmelding senest den 1. juli til: Bente Kok, Nina Morthorst eller Tina Moos (onsdage ml. 8-14) (se adresselisten). Max 58 personer efter først til mølle princippet.

Program for dagen:

06.30 Afg. Torkilstrup
06.45 Afg. Gundslev
07.45 Afg. Rødvig - Puttgarden
11.00 Ank. Gottorp Slot
13.00 Afg. Gottorp Slot (frokost pause)
14.30 Guidet bytur i Flensborg med besøg i den danske kirke, Helligåndskirken
16.00 Afg. til Christiansfeld
17.30 Spisning på Seggelund Restaurant v/Christiansfeld 19.00 Hjem via Storebæltsbroen
21.15 ca. Ankomst Gundslev

Vi glæder os til at se jer! Godt vejr er bestilt!

På aktivitetsudvalgets vegne
Flemming Willumsen


 

Isabella fra Vallensbæk fejre kirkens fødselsdag til farmors havnegudstjeneste i Sortsø 20.maj 2013

Møllegudstjeneste den 16. juni kl. 11.00
ved Torkilstrup mølle, et stenkast fra kirken!
- i tilfælde af dårligt vejr går vi i Torkilstrup kirke.

Møllegudstjenesten er en familiegudstjeneste for hele familien
-i samarbejdet med Møllelauget

Fra småbørnssalmesangen er "MULLE" også inviteret med! - og glæder sig til at "se store og små børn".

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at spise medbragt frokost i det grønne, mens vi bliver underholdt af:

"De grønne Spillemænd", som også ledsager salmesangen til gudstjenesten.
Vi glæder os til at byde spillemændene velkommen!


Om "De Grønne Spillemænd":
Folkemusikgruppe med kridtugler og andre spillefugle fra NØ-Falster, der spiller til folkelige og kirkelige arrangementer.

Spiller til sang og folkedans, især spillemandsmusik fra dansk og svensk tradition. Spiller salmer og de andre dele af gudstjenester, på Falster og Lolland og i DR kirken.

Spiller med vekslende besætning til folkedans i Nykøbing, Maglebrænde, Toreby m.v. og som gruppe fx i Horbelev Landsbycenter, til grundlovsfest i Bispehaven, æblefestival i Guldborg, nogle byfester, levendegørelse på Hjerl Hede, arrangementer på Corselitze, og andre særlige engagementer.

Har indspillet musik til filmen ”Camping”, 2009.

Gruppen består af Jørn Berg og Knud Andreassen / begge på violin, Keld Lund / bas og Elna Zølner / okulele, Em Hess / cello og Mogens Hess / harmonika og klaver. Ofte deltager andre spillemænd.

Møllelauget sørger for salg af øl og vand og der er mulighed for at komme op i Møllen og nyde den flotte udsigt over Falster.

Vi glæder os til at se jer!


 

Konfirmander 2013

Søndag den 21. april kl. 10.00

Magnus Tulinius Godborg

Janus Gravlund

Aia Maria Friis Hansen

Mette Hansen

Nicolai Foldager Hansen

Sophie Hendriksen

Kevin Jacobsen

Victoria Kronberg Jørgensen

Emma Bidstrup Karlsson

Tobias Bidstrup Karlsson

Marie Jella Larsen

Andreas Skov Nielsen

Oliver Mears Petersen

Mathilde Lejre Philippe

Mikkel Frederik Brinch Profft

Johan Samuel Riemann

Isabella Tine Sjørring-Nielsen

Nicolaj Stang

Amalie Sofie Svensson

 

St. Bededag, 26. april kl. 10.00

 Maja Josephine Lundberg Andersen

 Oline Rønne Christensen

 Andreas Jordan Hansen

 Christina Irene Jørgensen

 Jimmi Jan Jørgensen

 Løkke Nikole Daniela Kronel

 Amalie Hyllekvist Klingenberg Lauridsen

 Balthazar Bertram Lausten
Mads-Emil Kromann Myssen


 

 

Havnegudstjeneste i Sortsø havn

2. pinsedag den 20. maj kl. 11.15
Harmonikaspiller fra Gundslev Kurt Andersen vil i år spille for os.
Der kan bestilles smørrebrød på mail: tm@km.dk, senest den 14. maj. Betaling på dagen.

 

 

 
2013

Forårshold for Babysalmesang

Det 12. babysalmesangshold starter op i Gundslev kirke følgende torsdage kl. 10.30-ca.12.00:

31.jan.-21.febr.-28.feb.-7.marts og lørdag 9.marts kl. 10.30-ca. 12.00

Forårshold for Småbørnsalmesang

Det 7. Småbørnssalmesangshold starter op i Gundslev kirke følgende lørdage kl. 10.30-12.00:

2.febr.-2.marts og Lørdag den 9. marts kl. 10.30, hvor vi holderFælles baby- og småbørnsgudstjeneste i Gundslev kirke med efterfølgende lettere frokost til kr. 20.-, Nye og gamle børn, forældre, bedsteforældre osv. er som altid hjertelig velkommen! velkommen!

Vi glæder os til igen at se dejlige babyer, børn og deres forældre i Gundslev kirke.


 

 

Vi fejrer Kyndelmissegudstjeneste i Torkilstrup Kirke, Søndag den 3. februar kl. 16.00.

Konfirmanderne medvirker og hvad med en pandekage at gå hjem på, som hører sig til ved kyndelmisse ...

Vi skal fejre, at lyset er ved at vende tilbage til os og at vi er halvt igennem vinteren. At erantis og vintergækker pibler op af jorden og lægger sig som et tæppe hen over plænerne i haverne.
Det kan ikke udtrykkes smukkere end med Ingrid Schrøder-Hansens salme fra 1988:


1. Februar, kulde og korte dage,
skyerne tunge af regn.
Langsomt er lyset på vej tilbage,
lover os forårets tegn.
Derfor bære blus vi med glæde!

 

2. Mørket har været her alt for længe,
livsmodets flamme er lav.
Gud må vi bede om det, vi trænge,
levende håb du os gav.
Derfor bære blus vi med glæde!

 

3. Vinteren vender ved Kyndelmisse,
se, hvor erantis tør gro!
Vintergæk skyder med grønne spidse
præd'ker for os om at tro.
Derfor bære blus vi med glæde!

 

4. Vi tror at mørke og mismod taber,
vi tror på dig, Livets Gud.
Også i os er du lysets skaber,
løfter af mørket os ud.
Derfor bære blus vi med glæde!

 

5. Vi tror, at Kristus har tændt os livet
tværs gennem mørke og død.
Vi tror, at håbet, som du har givet,
opstår af vinterens skød.
Derfor bære blus vi med glæde!

 

6. Vi tror, din Ånd ånder liv i glæden,
vi tror på gnisten fra Gud.
Troen og Håbet og Kærligheden
skyder de grønneste skud.
Derfor bære blus vi med glæde!

 

7. Alle, som lever, må elske livet,
det er det enkleste bud.
Alt det, som Gud har os gratis givet,
gror, når vi deler det ud.
Derfor bære blus vi med glæde!

 

8. Lyset skal tændes i mørke dage
midt gennem mismod og regn.
Klart skal det skinne på håbets stage,
det er Guds kærligheds tegn.
Derfor bære blus vi med glæde!

Ingrid S-H 1988


 

Taizé gudstjeneste i Gundslev kirke, søndag den 27. Januar kl. 17

For 8. gang fejre vi Taizé-gudstjeneste i Gundslev kirke. Det er en anderledes gudstjeneste med lystænding, sange/salmer, korte bibeltekster, ro og meditation.

Mange af sangene er fra den særlige Taizé-tradition, som lægger op til ro og fordybelse i kirkerummet. Der er ingen prædiken. Roen og fordybelsen opnås gennem bøn og læsninger og gennem at synge de korte meditative Taizé-sange. Sangene synges en del gange, for at de skal lejre sig i sindet, og for at de skal hjælpe os til at komme lidt væk fra hverdagens mange kværnende tanker for en stund.
Sangene fører os ind i stilheden, hvor der er rum til at høre Gud tale og lade sig udfordre eller opbygge til hverdagens udfordringer og mange gøremål.

Kirkekino i Gundslev kirke Lørdag den 19. januar

 

Med inspiration fra efterårets rejse til Israel vil Gundslev kirke byde indenfor og vise den dobbelt Oscarnominerede instruktør Franzo Zeffirellis mesterværk fra 1977:

”JESUS AF NAZARETH” Bibelen er en spændende bog, hvis historie ofte har inspireret kunstnere, til at lave film, teater, kunstværker m.v. DERFOR… –KOM OG VÆR MED – og få genopfrisket bibelhistorien på en anderledes og spændende visuel måde.

Program for dagen (ca. tider)

Kl. 9.00 – 9.30 Velkomst, sang / kaffe og rundstykker

Kl. 9.30-12.30: Intro og film – 1 del

Kl. 12.30-13.30: Pause med let frokost

Kl. 13.30-15.00: Intro og film – 2 del

Kl. 15.00-15.30: Kaffe og kage

Kl. 15.30-17.30: Filmens sidste del

Kl. 17.30-18.00: Afslutning.

Det vil være godt, at tage en siddepude med. Der vil undervejs være mulighed for at købe øl og sodavand. Der vil ligeledes være kaffe og te på bordene. Deltagerbetaling: 50 kr. til frokosten. Tilmelding: Senest 9.jan. til Sekr. Tina Moos tm@km.dk / sognepræst Nina Morthorst 12.1


 

 

2012

Ny kirkesanger

Marianne Doroszenko har tidligere været ansat i nabosognene og i Gundslev sogn siden 2007.

Marianne arbejder ved siden af kirkesangerjobbet som lægesekretær. Marianne er kendt af mange for sin smukke sang!

 


 

Vores nye organist Christina siger goddag:

Jeg er lærer på Kulsbjerg Skole i Stensved. Jeg er uddannet musiklærer. Musik har altid været meget vigtig for mig, og jeg spiller violin, klaver og orgel. Jeg har vikarieret som kirkesanger, og uddanner mig pt på Kirkemusikskolen som organist.

Jeg bor i Stensved sammen med min mand og vores tvillinger på 16 år. Vi har en gård, hvor vi har

Anlagt en ”Pyntegrønts Plantage”.

Jeg glæder mig til at spille i de to smukke kirker og til samarbejdet med øvrige ansatte og menigheden.


 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Hans-Ulrich Buchardt | Svar 31.08.2013 04:52

Fin hjemmeside 'v'

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.01 | 10:55

Kære Grethe
Også godt nytår til dig og dine!
Filmaftenen er aflyst, som du nu ved.

Kh Nina

...
10.01 | 12:05

Godt nyt år kære Nina m. følge.
Håber, alle har det godt og er sluppet for ufrivilligt og uønsket følgeskab.
Hvad hedder filmen 27.1.21= KH

...
19.12 | 23:49

Kære Grethe
Jeg har skrevet dig på til juleaften Lillebrænde kirke 24.12 kirke kl 13
Og nytårsaftensdag i Lillebrænde kirke 31.12. Kl 13
Kh Nina

...
19.12 | 19:17

kære nina. <
Forsøgte i går at melde mig til nytårsgudstjeneste, men ved ikke, om det er lykkedes at komme igennem. Håber, alt vel. Vi ses 24.12. kærligst Greth

...
Du kan lide denne side