Arkiv 2017

Overskrift

Årets super seje minikonfirmander

hører fortællingen om dåb i Torkilstrup kirke

Flere af børnene er døbt i kirken i 2007 og fandt det sjovt at lege med

”dukke-dåbsbørnene”.

Tilde, Emilie, Alberte, Viktor, Milo og Mikkel

 


HUSK

Familiegudstjenesten i Torkilstrup kirke, Palmesøndag 9. april kl. 14.00, hvor minikonfirmanderne medvirker.

ALLE ER VELKOMMEN!

 


Overskrift

Babysalmesang:21. sæson starter (ca. 2-11 mdr.),

Gundslev kirke til efteråret 2017

Tirsdage kl. 10.30 til ca. 12.30.

Datoer:tirsdage, 29.8, 5.9, 19.9, 26.9., lø. 30.9 - 3.10, 24.10 og 31.10.

Småbørnssalmesang: lø. 30.9. sammen med babysalmesangsholdet.

 

VELKOMMEN!

 

Yderligere oplysning og kontakt :sognepræst Nina Morthorst, 61204414/nm@km.dk      

 


Overskrift

LUTHER, LAGKAGE, LEG, LOPPER        og meget meget mere.....for store og små REJS MED LØRDAG 2. SEPTEMBER Kl. 13-17.30 ca.        

Vi skal fejre og rejse tilbage i tiden, da det er 500-året for vores kirkes reformation og hvad betyder det? Kom og hør hvordan det skete i de dage. Hvem var Martin Luther og hvem var mon Hans Tausen? Medbring gerne: onkler, tanter, fætre, kusiner, søskende, oldefar, oldemor mv.....og din bamse er også VELKOMMEN
FAMILIEGUDSTJENESTE KL. 13 FEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN med sjove aktiviteter:
BØRNELOPPERI tag dit gamle legetøj og lav din egen børne-loppestand. Pris 15 kr. som går til Folkekirkens nødhjælp. HESTEVOGNSKØRSEL OG PONYRIDNING V/Valbjerggaard Sportsrideklub
PANDEKAGEMANDEN sælger pandekager fra sin lyserøde pandekagecampingvogn
KLOVNEOPTRÆDEN  V/ Klovnen Tapé 
HAVENS CAFÈ byder på kaffe, te, saft og lagkage m. sang og musik V/ kirkens personale Kaffe og te 5 kr. Lagkage 10 kr.

Joseph Gallacher Jane Borello Carlsen

          

FÆLLESSPISNING I HAVEN grillen tændes og kok Bjarne laver som altid gode salater mv. Voksne 30 kr. og børn under 12 år, 15 kr. TILMELDING TIL OPSTILLING AF "BØRNE LOPPESTAND" OG SPISNING TIL: Sognepræst Nina Morthorst tlf. 6120 4414 eller mail: nm@km.dk
Arrangører: Menighedsrådene og personalet v/ Torkilstrup-Lillebrænde og Gundslev kirker.

           


Overskrift

Familie-Friluftsgudstjeneste ved Torkilstrup Mølle

Den 18. juni kl. 11.00

Igen i år fejrer vi Danmarks Mølledag under åben himmel.
Møllen vi være åben, så der er mulighed for, at komme op i den og nyde udsigten over marker og enge.

Medbring frokostkurven, evt. kaffe og kage, tæpper 
og beklædning afhængig af vejret J 
Møllelauget sørger for salg af øl og vand til rimelige priser. 
Joseph Gallacher og Anna Carina Sundstedt
vil stå for underholdningen.

   

Velkommen i det grønne
Vi glæder os til at se jer!

 


Overskrift

 

Kristi Himmelfart

Kig forbi i Lillebrænde kirke kl. 10 eller Gundslev kirke kl. 11.30

25.maj 2017

 


Overskrift

Pinsegudstjeneste og Grundlovsfest i Sortsø Havn, mandag 5. juni 17 kl. 11.30.

Vi skal også fejre 10 års fødselsdag i år med havnegudstjeneste i Sortsø havn i samarbejde med havnebestyrelsen.

Vi skal fejre den sidste af de store højtider, Pinse i Sortsø Havn og bl.a. synge:

”I al sin glans nu stråler solen”. For vi skal samles, mærke ”livslyset”, varmen og nærværet i fællesskabet med hinanden! Vores dygtige organist Jane Borello sidder ved klaveret og jeg sørger for ”det levende pinseord”.

Hvad er mere nærliggende end at lægge pinsegudstjenesten i en HAVN og blive mindet om, hvad det var der skete ved Galilæas Sø, da Jesus og Simon Peter mødte hinanden? Fiskeren Simon Peter var i færd med at fiske sammen med sin bror Andreas. Ligeledes hører vi om, hvordan Simon Peter skifter retning i livet, giver slip på sit erhverv som fisker ved at møde sin ven Jesus. Efter at han havde set den forskel, Jesus kunne gøre, da de ikke selv kunne fange nogle fisk, vælger Peter at følge ham på hans vandring på jorden, som flere af os har været så heldige at se ”aftrykkene af i Israel!”

Kom og få en dejlig dag med et ”pinseord med på vejen”, dejlige pinsesalmer, som vi skal huske imens vi er her, at synge og bære videre som arv til slægterne, og huske på, at de er sunget i flere hundrede! Lad os mærke det historiske vingesus…

Grundlovstale v. Martin Andersen. Smørrebrød (3 stk. for en halvtresser bestilles inden 30.5 zenta@dlgnet.dk ) eller hjemmebragt madkurv kan medbringes til en god havnestemning.

Øl og vand sørger friske unge mennesker for og kan købes på stedet.

I år får vi besøg af vores dygtige kirkefolk, sanger Anna Carina Sundstedt, som sammen med organist Joseph Gallacher vil underholde os med smuk og stemningsfuld musik!  

Hele Gundslev kirkehold glæder os til at se jer!

 


Overskrift

Årets super seje minikonfirmander

hører fortællingen om dåb i Torkilstrup kirke

Flere af børnene er døbt i kirken i 2007 og fandt det sjovt at lege med

”dukke-dåbsbørnene”.

Tilde, Emilie, Alberte, Viktor, Milo og Mikkel

 

 HUSK

Familiegudstjenesten i Torkilstrup kirke, Palmesøndag 9. april kl. 14.00, hvor minikonfirmanderne medvirker.

ALLE ER VELKOMMEN!

 


Overskrift

Kom og vær med til at indlede påsken i de smukke landkirker med ro og fordybelse skærtorsdag og Langfredag:

Skærtorsdag den 13. april er der Aftenkirke i Gundslev kirke, kl. 19 – 22.00

Kirkesanger Anna Carina Sundstedt, der er dansk-svensk sopran, uddannet ved John Guttmann, Lars Waage og Tonny Landy i København indleder Aftenkirken med smukke klassiske operaarier og danske salmer akkompagneret af kirkens dygtige organist Jane Borello Carlsen.

”PIE JESU” Andrew Lloyd Webber.

”JEG BEDER FOR HVER EN VEJFARENDE SJÆL” – ”Aases bøn
”PIETA SIGNORE” Antonio Stradella”
”DAVIDS SALME 23"  "Herren er min hyrde” 
”BLIV HOS OS NÅR DAGEN HÆLDER”, B.S.Ingemann

Skærtorsdag er dagen, hvor vi mindes Jesu sidste måltid med sine disciple, hvor han også indstiftede nadveren, som kirken den dag i dag fejrer med deling af brød og vin, som vi vil dele senere på aftenen med en andagt v/sognepræst Nina Morthorst.

I løbet af aftenen vil der være mulighed for stille og roligt at komme og gå i kirken som man vil. Der vil i huset ved siden af kirken i aftencaféen blive budt på pølse- og ostebord, vin, vand, kaffe mv. hvor der her er mulighed for at tale sammen.

Aftenkirken er en anderledes gudstjeneste med tid til sindsro, ”Christfullness” og fordybelse med musik, salmer, lystænding, bibellæsning, bøn og meditation.

 VELKOMMEN til Aftenkirke i Gundslev Kirke        

Langfredag Liturgisk Musikgudstjeneste, den 14. april i Lillebrænde kirke, kl. 16.00  

Kirkesanger Anna Carina Sundstedt, synger til Musikgudstjenesten smukke klassiske opera-arier og danske salmer mellem tekstlæsninger over det vældige drama om Jesu korsfæstelse, død og begravelse.

akkompagneret af kirkens dygtige organist Joseph Gallacher, der indleder Musikgudstjenesten med J.A.Bach .

Af klassiske værker kann høres:

J.S.BACH: ”Jesus bleibet meine Freude "

W.A.MOZART ”, ”Laudate Dominum”

RACHMANINOFF  – ”Vocalise”  

”PIE JESU” Andrew Lloyd Webber.

ORGELKORAL - "Hil dig Frelser og Forsoner" - af Jørgen Erichsen.

VELKOMMEN til Musikgudstjeneste i Lillebrænde kirke   


Så holder vi pause påskelørdag inden kulminationen påskedag og 2. påskedag, hvor graverne smukt har pyntet kirkerne op:

Påskedag, søndag 16.april er Jesu opstandelsesdag, Kirkens største højtidsdag, hvor vi starter med en festlig Påskegudstjeneste i Lillebrænde kirke kl. 9 og i Torkilstrup kirke kl. 10

Her får vi også fornøjelse af at høre Anna Carina Sundstedt synge ”Ave Maria”! Tag gerne børnene med ! Der vil være et ”Kirke-Mulle-børnehjørne” i kirken med mulighed for at tegne påsketegninger og efter gudstjenesten spise påskeæg!


2. Påskedag, søndag 17.april   kl. 11.30 holder vi gudstjeneste i Gundslev kirke.

Det er mandagen i påskeugen og dagen efter påskedag, hvor vi i vores folkekirke mindes, at den opstandne Kristus møder de 12 disciple, efter at have overrasket to af dem dagen forinden på deres vej til Emmaus. Det er også dagen, hvor konfirmanderne øver konfirmation efter gudstjenesten.

Glædeligt påske og på gensyn!

Nina

 


Overskrift

Sognepræst og bispekandidat

Poul Joachim Stender kommer til Falster, hvor han tit har sin gang for at holde gudstjeneste i Torkilstrup kirke, Søndag den 19. marts kl. 10.30.

Efter gudstjenesten vil der være samvær, samtale, brød, ost, vin og vand . Sognepræst Nina Morthorst vil også kort fortælle om vores kendte salmedigter B.S. Ingemann, der blev født i Torkilstrup præstegård den 28. maj 1789.    

Ligeledes vil der blive åbnet ned til gravkammeret under kirkens gulv, hvor hans far Søren Sørensen Ingemann og hans bedstemor Johanne Swane ligger begravet i kister.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

FRA NÆR OG FJERN! ALLE ER VELKOMMEN !

     


Overskrift

Baby- og Småbørns – familiegudstjeneste i Gundslev kirke, lørdag den 18. marts kl. 10.30 – ca. 12.30  med efterfølgende lettere frokost.  

Alle er velkommen til en festlig stund!

 


Overskrift

Foredrag om Statsfængslet på Nordfalster

Gundslev kirke, tirsdag 14. marts

kl. 19-ca. 21.30

v/Erik Bang, Kriminalforsorgen

 

Mange spørger i denne tid: ”Hvornår åbner det nye fængsel”.

Hvilke grupper skal indsættes og hvordan?
Kom og hør de sidste nye opdateringer og
hvordan arbejdet skrider frem.

 


Overskrift

KOMMENDE FAMILIE- OG BØRNEGUDSTJENESTER I KIRKERNE:

 Familiegudstjeneste i Torkiltrup kirke. Søndag, 5 marts kl. 15.00

Tema:   I  fastelavnens tid.

Tag gerne en synlig maske eller en ”usynlig maske” på,

som vi ”smider” i løbet af gudstjenesten!

med efterfølgende spisning i præstegården, hvor vores superdygtige

Bjarne er kok!

Tilmelding nødvendig til sognepræsten, senest 1.marts, tlf. 61204414

– E-mail: nm@km.dk


Alle er velkommen til en festlig stund!

            


Baby- og Småbørns – familiegudstjeneste i Gundslev kirke,

Lørdag den 18. marts kl. 10.30 – ca. 12.30  med efterfølgende lettere frokost.  


Alle er velkommen til en festlig stund!

 


Før påske - Familiegudstjeneste i Torkilstrup kirke Palmesøndag  9.4. kl. 14 .

Minikonfirmanderne medvirker.

Kom og se og gå på kirkens påskedug og find stedet, hvor Jesus blev hyldet af folket med palmegrene og råb, da han på et æsel red ind i Jesusalen for at fejre påske.

 

Vi tager forskud på påsken og spiser små påskeæg.   

Alle er velkommen til en festlig stund!

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies