Historie

Den oprindelige kirke bestod af det nuværende skib og kor. Den er opført i røde munkesten men nu pudset og malet rød. I korets østvæg ses tredobbelt vindue som nu er tilmuret. Det omvendte kors på korets østgavl symboliserer Sankt Peter, som blev korsfæstet med hovedet nedad. Koret har oprindelig præstedør mod syd (nu tilmuret). Den oprindelige sydportal er tilmuret men frilagt. Sydportalen er delvist ødelagt, men man kan se de korte halvsøjler på skråkantsokkel og med kloformede kapitæler. Kirken fik tårn og våbenhus i 1400-tallet.

Døbefont
Korets krydshvælv er indsat i 1400-tallet. I skibet er det oprindelige flade loft bevaret. På triumfvæggen samt nord og sydvæg ses kalkmalerier. I 1803 noteres, at muren over korbuen har været malet men malingen er blevet ødelagt af fugt, derfor er den blevet skrabet ned hvorved man formodentlig har ødelagt en Majestas over korbuen.

I 1906 fandt man kalkmalerierne på triumfvæggen, de blev restaureret i 1910 af Rothe og genrestaureret af E.Lind i 1932. I 1910 stod et kakkelovnsrør i triumfvæggens nordhjørne, ved restaurering i 1975 (M.Larsen) fandt man i dette hjørne resten af den nederste frise på triumfvæggen og Paradisscenen på nordvæggen. Kalkmalerierne er senest blevet restaureret i 1980 (K.Simonsen). På et fotografi fra 1910 kan man ses Mikael Sjælevejer og døde, som står op af gravene nærmest korbuen, disse er nu overkalkede, kun hovedet af Mikael står fremme.

Kirken har romansk døbefont af granit, den er hugget af én sten og har tovstav ved kummens rand samt indsnævring på midten med tovsnoning.


Artikel om kirkens historie klik her for at læse

Fakta om kirken fra:

Wikipedia.  

Lolland Falster Stift

Gundslev sogn har doneret 48 alterbægre til den danske kirke i Småland!

Hvad er den danske kirke i Småland?

Markaryd sogn stillede fra efteråret 2012 generøs kirkebygning med tilhørende forsamlingslokale og organist til rådighed for danskerne i området. Derudover støttede Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) os i begyndelsen ved at donere en dansk koralbog til organisten samt et beløb til dækning af annoncering. Helsingør stift har doneret et antal nye danske salmebøger som et led i det gode samarbejde, stiftet i øvrigt har med Sverige og A P Møllers fond donerede altersølv herunder 15 alterbægre, som vi klarede os med i nogle år, men efterhånden som flere kommer til gudstjeneste, især når vi har fælles gudstjeneste med de danske kirker i Gøteborg og Malmø var der for få bægre og vi måtte benytte små plastbægre. Det har derfor været en meget stor glæde for os, at Gundslev sogn har haft alterbægre i overskud, som de har kunnet donere til vores lille udlandskirke.

I juni 2022 blev vores gudstjeneste transmitteret af Danmarks Radio P1, og i september 2022 kunne vi fejre 10-års jubilæum som dansk kirke i Småland med en festgudstjeneste og en efterfølgende reception.

Vi afholder hvert år 10 gudstjenester, fastelavnsfest med tøndeslagning og julebasar og tilbyder desuden dåb, konfirmation, vielse og bisættelse samt sjælesorg.

OM KIRKEN

Timsfors kirke og forsamlingshus blev indviet i efteråret 1982 af biskop Sven Lindegård. Timsfors er et industriområde med tradition. Anders Thim (1769-1820) igangsatte industriel virksomhed på stedet – en sømsmedie m.v. i slutningen af 1700tallet og byen fik officielt sit navn år 1788. men den egentlige industri kom i gang som papirfabrik hundrede år senere. Fabriksejer Thims gravsten ligger nu i kirkens våbenhus.

Byen havde længe med syforeningen som drivkraft ønsket et forsamlingshus. Byggeriet, der kom i gang i 1981, kostede ca. 2 millioner med bidrag fra Stiftelsen Markaryds forsamlingshus samt donationer og gaver. Arkitekt Thorsten Davidson Halmstad har tegnet forsamlingshuset. Sognepræst Arne Gripenhed har malet altertavlen udført i den ortodokse ikonstil. Et klokketårn kunne indvies i 1992.

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies