VELKOMMEN

Karla blev døbt i Torkilstrup kirke, søndag 13. august 2017.

Aftenkirke I Gundslev

FILM OG AFTENKIRKE I GUNDSLEV KIRKE

Torsdag 9. November kl. 16- ca. 21.30.

(se program nederst – Film og aftenkirken kan godt være separate).

Tema: Alle Helgen

Violinist Hanna Gaarn-Larsen gæster aftenkirken -en anderledes gudstjeneste med tid til sindsro og fordybelse med musik, salmer, lystænding, bibellæsning, bøn og meditation. … FILM

Samme dag starter vi med at se den fantastiske film: "Når mennesker bliver spist" fra 2015 af Erik Clausen.

Program:

kl. 16.00 – 18.15 Film kl. 18.15 – ca. 19.00 sanwich (husk tilm. til spisning til nm@km.dk / 61204414 senest 6.11) kl. 19.00 – ca. 21.30 Aftenkirke, hvor vi får besøg af violinist Hanna Gaarn-Larsen

ALLE er velkommen -

Aften kirken er åben for alle!

… Stilhed er en mangelvare i dag, og det vil Aftenkirken gøre noget ved. Kom og nyd kirkens stemningsfyldte rum. Man kan komme og gå og der vil i det tilstødende menighedshus være kaffe, te og kage, hvor man har mulighed for at tale sammen.

Om Aftenkirken: Aftenkirken har eksisteret siden 2012 – et tilbud, som er Åben for alle . - et frirum fra hverdagens larm og mulighed for fordybelse i tankerne fra hverdagen eller blot lyst til at bruge kirken på en anderledes måde? En kirkeaften betragtes som én lang gudstjeneste, hvor den enkelte kan vælge, hvad der er behov for?

Aftenkirken er et stemningsrum for stilhed. Man kan også sige, at Aftenkirken er det rum, der opstår, når der bliver skruet helt ned for den støj, vi er omgivet af, når mobiltelefonerne ringer, tv kører eller når trafikkens "tunge brus" kører forbi på vejene.

Man kan gå ind og ud af kirken i løbet af aftenen. I kirken vil der både være stilhed og mulighed for at lytte til sagte musik og evt. sang på forskellige tidspunkter. Kirkerummet indbyder til -at sætte sig godt til rette -ligge /slænge sig i sækkestolene i kirkens kor, -tænde lys for dem eller det vi tænker på, dem vi savner og evt. har mistet, selv er ramt af sygdom etc. med lys i vores lysglobus og på kirkens gulv, -tage et kort fra kortkassen med forskellige inspirations ord, "samtale med Gud" ved at be´ en stille bøn, "smage på en bønne", nyde det stemningsfulde kirkerum med kirkens gamle kalkmalerier osv. osv.

Vi byder på forskellige indslag i løbet af aftenen med deltagelse af vores organist Jane Borello Carlsen og kirkesanger Anna Carina Sundstedt. Kl. 20.30 vil der være reflektion, "Natkirkeord" og nadverandagt ved sognepræst Nina Morthorst. herefter vil de "anonyme bønner", der er skrevet ned i løbet af aftenen, indgå i den afsluttende bøn og velsignelse inden vi bevæger os ud i aftenen og aftenkirken lukker og slukker. I fælleshuset ved siden af kirken vil der være café med mulighed for at tale sammen. Hele aftenen igennem vil der være kaffe/te på kanderne og kage.

Velkommen ! Kirkens personale og Menighedsrådet


Børne høstgudstjenesten i Gundslev kirke lørdag 30.9.17

VELKOMMEN til Høstgudstjeneste i Gundslev søndag 8.10 kl. 11.30


 

Så er bryllupssæsonen skudt i gang…

Tillykke til Sussie og Frederick,

viet i Torkilstrup kirke, pinselørdag 3.6.17.

      


Babysalmesang:21. sæson starter (ca. 2-11 mdr.),

Gundslev kirke til efteråret 2017


Tirsdage kl. 10.30 til ca. 12.30.


Datoer:tirsdage, 29.8, 5.9, 19.9, 26.9., lø. 30.9 - 3.10, 24.10 og 31.10.


Småbørnssalmesang: lø. 30.9. sammen med babysalmesangsholdet. 


VELKOMMEN!


Yderligere oplysning og kontakt :sognepræst Nina Morthorst, 61204414/nm@km.dk